Smerte

For mennesker som lever med smerter, kan det være mer enn fysisk smerte. Konsekvensene kan gjennomsyre hele livet. Evnen til å fungere, arbeidsevnen, evnen til å leve med verdighet. Alt kan påvirkes negativt.

Vi ønsker ikke at smerte skal definere noens liv. Vi tror vi kan hjelpe.

Hos Lilly ønsker vi å snakke om smerter på en ny måte. En måte som utfordrer oss til å takle de unike og komplekse vitenskapelige og samfunnsmessige utfordringene med tilbakevendende og kroniske smerter, som migrene og smerter ved slitasjegikt. Vi er derfor opptatt av å fremme vitenskapen, retningslinjer og medisiner som er nødvendige for å omforme og muliggjøre en bedre tilnærming til smertebehandling og behandlingsresultater.