Pasientsikkerhet

Sikkerhet har høyeste prioritet hos Lilly

Vårt mål er å sikre at behandlingsfordelene og risikoen ved et legemiddel kontinuerlig overvåkes og forstås av helsepersonell og pasienter. Helt fra det er utviklet og så lenge det er tilgjengelig for pasienter.

Lillys globale pasientsikkerhetsorganisasjon, som består av mer enn 300 leger, farmasøyter, sykepleiere og annet helsepersonell, arbeider målrettet for å samle inn, overvåke, evaluere og rapportere sikkerhetsinformasjon gjennom den vitenskapelige disiplinen kalt pharmacovigilance.

Lillys tilnærming til legemiddelovervåking er både veldig omfattende og streng og er designet for å kontinuerlig opprettholde og evaluere produktets behandlingsfordeler og risikoprofil.

Medisiner er bare ett av mange verktøy som leger bruker i behandlingen av både kortsiktige og langvarige helseproblemer. Det første og viktigste trinnet for å bli bedre er at man tar medisinene nøyaktig slik legen har foreskrevet det.