Bivirkninger og produktklager

Rapportering av bivirkninger og produktklager

Hvis du opplever bivirkninger mens du tar et legemiddel fra Lilly, bør du snakk med legen din eller annet helsepersonell. Dette inkluderer bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Bivirkninger og produktklager bør rapporteres. Rapporteringsskjema for bivirkninger og informasjon finner du på Statens legemiddelverkets nettsted https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet. Du kan også rapportere bivirkninger og produktklager til Lilly via vår medisinske informasjon på telefon +47 22 88 18 00 eller e-post scan_medinfo@lilly.com.

Ved å rapportere bivirkninger, kan du bidra til å gi mer informasjon om legemidlets sikkerhet .

Bruk ikke dette nettstedet til å melde bivirkninger eller produktklager.