SAMFUNNSANSVAR

Gjennom nesten 140 år har Eli Lilly og Company vist sitt engasjement i globalt samfunnsansvar.

Vår forståelse av samfunnsansvar idag strekker seg utover veldedighet og inn i kjernen av vår virksomhet. Vi søker å utnytte vår vitenskapelige, tekniske og forretningsmessig kompetanse til å hjelpe pasienter, møte samfunnets behov og ivareta miljømessige hensyn.

Vi søker også å forbedre global helse ved å arbeide for økt tilgang til medisin, ved å engasjere oss i tiltak som fremmer bedre helse, ved å gi hjelp til de som trenger det og ved å være en aktiv deltaker i samfunnet som helhet.

Vi tror at samarbeid med myndigheter og andre aktører bygger tillit og styrker vår felles interesse av å bringe verdi til pasienter og samfunn. Vi vet at det å drive vår virksomhet på en ansvarlig måte gjør oss i stand til å tiltrekke seg kunnskapsrike og kreative ansatte som søker å bidra med sine talenter til vårt mål om å forbedre global helse.

Rekkevidden av våre programmer er global. Samtidig jobber vi for at vårt engasjement også merkes på lokalt nivå gjennom en forpliktelse til å investere i lokalsamfunnene der vi har virksomhet.