Forskning

er vårt fundament

Lillys forskningslaboratorier oppdager og utvikler innovative legemidler med høy kvalitet som skal hjelpe mennesker å leve lengre, sunnere, og mer aktive liv. Dette gjøres med fokus på kvalitet, kostnadseffektivitet, samarbeid og etterrettelighet.

Vår investering i forskning og utvikling har blitt utført på et høyt nivå gjennom mange år og har resultert i en av de mest produktive porteføljer i bransjen, med mer enn 60 potensielle legemidler i utvikling.

“Research is the Heart of the Business, the Soul of the Enterprise."

Mr. Eli Lilly, barnebarn av Lillys grunnlegger oberst Eli Lilly

Med forsknings-og utviklingsanlegg i 8 land samt klinisk forskning i mer enn 55 land investerer Lilly over gjennomsnittet av salg til R & D - circa 20%. Lilly doblet årlige investeringer i FoU i Europa til over € 450 millioner i løpet av det siste tiåret.

Lilly støtter Innovative Medicines Initiative, som er det største private-offentlige partnerskap i Life Science R & D og deltar aktivt i 19 prosjekter for diabetes, nevrovitenskap og onkologi, en samlet investering på mer enn € 20 millioner.