VÅRE LEGEMIDLER

Som et ledende innovasjonsdrevet selskap, utvikler Lilly en voksende portefølje av farmasøytiske produkter for å møte noen av verdens mest presserende medisinske behov innen hjerte-/ karsykdommer, diabetes, endokrinologi, muskel-/skjelettsykdom, nevrovitenskap, onkologi og urologi.

Nedenfor følger en liste over produktene Lilly markedsfører i Norge (substansnavn i parantes). For fullstendig preparatomtale, se legemiddelsøk på Statens legemiddelverks hjemmeside (www.legemiddelverket.no).

* Lilly er ikke innehaveren av markedsføringstillatelsen (MT-innehaver), men co-markedsfører eller distribuerer dette produktet
** Lilly er ikke innehaveren av markedsføringstillatelsen (MT-innehaver), men co-markedsfører eller distribuerer dette produktet
*** Lilly er innehaveren av markedsføringstillatelsen (MT-innehaver), men markedsfører ikke dette produktet