VÅRE LEGEMIDLER

Som et ledende innovasjonsdrevet selskap, utvikler Lilly en voksende portefølje av farmasøytiske produkter for å møte noen av verdens mest presserende medisinske behov innen hjerte-/ karsykdommer, diabetes, endokrinologi, muskel-/skjelettsykdom, nevrovitenskap, onkologi og urologi.

Nedenfor følger en liste over produktene Lilly markedsfører i Norge (substansnavn i parantes). For fullstendig preparatomtale, se legemiddelsøk på Statens legemiddelverks hjemmeside (www.legemiddelverket.no).

Diabetes
Abasaglar® (insulin glargin), Kwikpen™
Humulin® (human insulin, isophan)
Humalog® (insulin lispro)
Trulicity® (dulaglutid)

Hjerte- og karsykdommer
Adcirca® (tadalafil)***
Efient® (prasugrel)**

Kreft
Alimta® (pemetrexed)
Cyramza® (ramucirumab)
Lartruvo® (olaratumab)

Nervesystemet
Cymbalta® (duloxetine)
Strattera® (atomoxetine)
Zyprexa® (olanzapine)
Zypadhera® (olanzapine pamoate monohydrate)
Fontex® (fluoxetine hydrochloride)

Osteoporose
Forsteo® (teriparatide)

Psoriasis
Taltz® (ixekizumabi)

Revmatologi
Olumiant® (baricitinib)
preperatomtale

Urologi
Cialis® (tadalafil)

Vekstforstyrrelser
Humatrope® (somatropin)

* Lilly er ikke innehaveren av markedsføringstillatelsen (MT-innehaver), men co-markedsfører eller distribuerer dette produktet
** Lilly er ikke innehaveren av markedsføringstillatelsen (MT-innehaver), men co-markedsfører eller distribuerer dette produktet
*** Lilly er innehaveren av markedsføringstillatelsen (MT-innehaver), men markedsfører ikke dette produktet