medisinsk informasjon for

pasienter

Medisinsk Informasjon er en avdeling i Eli Lilly Norge AS som besvarer spørsmål angående våre produkter. Personalet i Medisinsk Informasjon har en medisinsk/farmasøytisk bakgrunn og har bred erfaring med å besvare spørsmål. Vi kan ikke komme med råd eller anbefalinger når det gjelder din behandling eller medisinske tilstand. For individuelt råd vedrørende din tilstand, behandling og/eller bivirkninger knyttet til denne, skal du henvende deg til egen lege.

Hvis du har spørsmål angående Lilly produkter, kontakt oss på:

Telefon +47 22 88 18 00 (kontortid) eller 
e-post scan_medinfo@lilly.com  

For å rapportere en uønsket bivirkning knyttet til en av Lillys produkter, kontakt vennligst

Lilly Patient Safety på
telefon +45 45 26 60 40 eller
e-post  DK_PhV@lilly.com

Reklamasjon

Hvis du er pasient og ønsker å reklamere på et Lilly produkt, bes du gjøre dette via et apotek.

Webtjenester fra Lilly