Lilly i Europa

Lilly har hatt en betydelig tilstedeværelse i Europa siden det første utenlandske datterselskap ble etablert i Storbritannia i 1934.

• Lilly har doblet årlige FoU-investeringer i Europa de siste 10 årene til over € 450 millioner, og vi har nå mer enn 7.900 ansatte innen FoU på verdensbasis.

• Vi har to store forskningslokasjoner i Europa, i Storbritannia og Spania, i tillegg til et omfattende produksjonsnettverk.

• Omtrent en tredjedel av våre verdensomspennende kliniske studier finner sted i Europa, en total investering på nesten € 125 millioner per år.

• Våre europeiske produksjonsanlegg er viktige eksportører til andre deler av verden. For eksempel eksporterer vårt anlegg i Spania til over 120 land over hele verden og 92% av produksjonen ved Fegersheim (Frankrike) eksporteres til over 100 land på alle kontinenter.

• Lilly forskningssenter i Storbritannia er arnested til mange av våre banebrytende innovasjoner og innehar spesiell kompetanse innen nevrovitenskap. Det er i dag over 600 personer som arbeider på senteret. Mer enn 45 nasjonaliteter arbeider på tvers av mer enn 30 disipliner.

• Lilly støtter Innovative Medicines Initiative som er det største private-offentlige partnerskap i Life Science R & D og deltar aktivt i 19 prosjekter for diabetes, nevrovitenskap og onkologi, en samlet investering på mer enn € 20 millioner.