Våre

investorer

støtter modige initiativ

Vi vet at helsen til de du er glad i er viktigere enn noen formålsparagraf eller visjon.

Men i tilfelle du er nysgjerrig - vi har en historie å fortelle.

I 1876 åpnet Eli Lilly and Company dørene til et lite laboratorium i Indianapolis. Hverken oberst Lilly eller hans kolleger kunne forestille seg de globale innvirkninger selskapet en dag ville ha.