ELI LILLY NORGE AS

***

Som andre organisasjoner rundt om i verden, så har Lilly nøye observert COVID-19 pandemien og dens globale påvirkning. Vi jobber i tråd med myndighetenes retningslinjer i Norge, men Lilly Norge kan fortsatt bli kontaktet på vanlig måte, se nedenfor.

 

Lilly forutser ingen mangler for våre produkter, inkludert alle former for insulin. Siden starten på utbruddet, så har vi nøye observert vår forsyningskjede for potensiell påvirkning på levering av våre medisiner rundt om i verden. Vårt globale produksjonsnettverk er fullt operasjonelt, og vi vil underveis vurdere endringer i den globale situasjonen, og iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilførsel av våre medisiner.

 

Informasjon om hva Lilly gjør globalt for å sikre at våre arbeidstakere og deres familier er trygge, og at Lillys medisiner er tilgjengelige, er å finne på vår firma nettside Lilly.com

 

Like most organizations around the world, Lilly has been closely monitoring the COVID-19 pandemic and its global impact. We are working in line with Government guidance in Norway, however, Lilly Norway can still be contacted in the usual ways, shown below.

 

Lilly does not anticipate shortages for any of our products, including all forms of insulin. Since the initial outbreak, Lilly has been closely monitoring our supply chain for potential impact to the supply of our medicines around the world. Globally, our manufacturing network is fully operational and as the global situation evolves, we will continue to take the steps necessary to safeguard the reliable supply of our medicine

 

Information on what Lilly is doing globally to make sure our employees and their families are safe, and to ensure people can access Lilly medicines, is available from our corporate website at Lilly.com

***

 

 

Besøksadresse:

Innspurten 15, 0663 Oslo

 

Postadresse:

Postboks 6090 Etterstad, 0601 Oslo

 

Telefon: 22881800 

 

Hvis du har noen spørsmål angående Lilly produkter- kontakt Medisinsk Informasjon på

telefon +47 22 88 18 00 (kontortid) eller e-post scan_medinfo@lilly.com
 
Bivirkninger og reklamasjoner kan meldes til Lilly, vennligst kontakt vår medisinske informasjon på telefon +47 22 88 18 00. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via Statens legemiddelverks nettside https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet

Hvis du mener at Lilly gjennom sin forretningsførsel ikke har møtt gjeldende regler og forskrifter, eller handlet på tvers av våre egne verdier, ønsker vi at du rapporterer dette ved «Lilly Ethics and Compliance Global Hotline»

 

 

Verdioverføringer

 

EFPIAs regler for offentliggjøring (godkjent juni 2013) krever at alle EFPIAs medlemsbedrifter offentliggjør verdioverføringer foretatt til helsepersonell og helseorganisasjoner.

Personvernreglene krever at selskapene innhenter samtykke fra helsepersonell før offentliggjøring av opplysninger om den enkeltes navn og tilhørende verdioverføringer. Dersom helsepersonell ikke gir sitt samtykke for offentliggjøring av enkeltopplysninger, vil Lilly rapportere tilhørende betalinger og verdioverføringer samlet under en ikke navngitt kategori.

 

Opplysningene angående verdioverføringer knyttet til aktiviteter fra og med 1.juni, 2020, vil i utgangspunktet offentliggjøres med hjemmel i berettiget interesse.

 

Opplysninger som offentliggjøres vil være mottakers navn, arbeidsgiver, samt året for verdioverføringen, ytelsens natur og verdien på overføringen som mottas fra Lilly. Personnummer eller helsepersonellnummer publiseres ikke. Offentliggjøring vil finne sted på Lillys nettsider, samt gjennom en felles gateway driftet at den lokale foreningen for legemiddelselskaper.

 

Offentliggjøring av opplysningene ivaretar en rekke allmenne hensyn, herunder pasienter, helsetjenesten, industrien og helsepersonell gjennom å:

• sikre det offentliges tillit til helsepersonells integritet og uavhengighet

• sikre folkehelsen gjennom å belyse helsepersonells ansvar for avgjørelser som påvirker pasienters behandlingsløp

• vise dedikasjon til løpende videreutdanning og oppdatering av helsepersonell som igjen sikrer bedre ivaretakelse av pasienter.

 

På Legemiddelindustriforeningens, (LMIs) hjemmeside, finnes det mer informasjon om bransjens regelverk og etiske retningslinjer vedrørende åpen rapportering av verdioverføringer.

 

For henvendelser fra helsepersonell vedrørende åpen rapportering av finansielle overføringer, kan du kontakte oss via e-post scandinavia_cms@lilly.com. Det er nødvendig med en skriftlig forespørsel til Lilly for å sikre at personvernregler blir fulgt.

2019 HCP/HCO VerdioverføringsrapportVerdioverføringsrapport

2019 HCP/HCO MetodenotatMetodenotat


2018 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2018 HCP/HCO Metodenotat


2017 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2017 HCP/HCO Metodenotat


 
2016 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2016 HCP/HCO Metodenotat 

 

 

For å se Lillys verdioverføringer i Europa, klikk her.

Nedenfor vises bruksanvisninger for Lilly injeksjonspenner. Dette er i henhold til krav i Forordning (EU) 2017/745

HumatropePen®  6 mg injeksjonspenn

HumatropePen®  12 mg injeksjonspenn

HumatropePen®  24 mg injeksjonspenn

HumatroPen kanyleskjuler

HumaPen Savvio® injeksjonspenn

 

 

Offentliggjøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonell og helseorganisasjoner som Lilly samhandler med, i samsvar med bestemmelser i gjeldende norsk bransjeregleverk og i samsvar med norsk lov og Personvernforordningen (GDPR). Individuelle mottakere av verdioverføringer som er inkludert i rapporten har gitt sitt samtykke til Lilly før offentliggjøring av personopplysningene.

Dette samtykket innebærer ikke tillatelse for andre som finner informasjon via vår webside, eller via annen nasjonal plattform, til å foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell. For å få en god forståelse av informasjonen som publiseres anbefaler vi å lese metodenotatet som beskriver formål og innhold av de rapporterte verdioverføringene

 

PP-MG-NO-0102/06.2020