ELI LILLY NORGE AS

 

Besøksadresse:

Innspurten 15, 0663 Oslo

 

Postadresse:

Postboks 6090 Etterstad, 0601 Oslo

 

Telefon: 22881800 

 

Hvis du har noen spørsmål angående Lilly produkter- kontakt Medisinsk Informasjon på

telefon +47 22 88 18 00 (kontortid) eller e-post scan_medinfo@lilly.com
 
Bivirkninger og reklamasjoner kan meldes til Lilly, vennligst kontakt vår medisinske informasjon på telefon +47 22 88 18 00. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via Statens legemiddelverks nettside https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet


Hvis du mener at Lilly gjennom sin forretningsførsel ikke har møtt gjeldende regler og forskrifter, eller handlet på tvers av våre egne verdier, ønsker vi at du rapporterer dette ved «Lilly Ethics and Compliance Global Hotline»

 

 

Verdioverføringer

 

EFPIAs regler for offentliggjøring (godkjent juni 2013) krever at alle EFPIAs medlemsbedrifter offentliggjør verdioverføringer foretatt til helsepersonell og helseorganisasjoner.

Personvernreglene krever at selskapene innhenter samtykke fra helsepersonell før offentliggjøring av opplysninger om den enkeltes navn og tilhørende verdioverføringer. Dersom helsepersonell ikke gir sitt samtykke for offentliggjøring av enkeltopplysninger, vil Lilly rapportere tilhørende betalinger og verdioverføringer samlet under en ikke navngitt kategori.

 

På Legemiddelindustriforeningens, (LMIs) hjemmeside, finnes det mer informasjon om bransjens regelverk og etiske retningslinjer vedrørende åpen rapportering av verdioverføringer.

 

For henvendelser fra helsepersonell vedrørende åpen rapportering av finansielle overføringer, kan du kontakte oss via e-post scandinavia_cms@lilly.com. Det er nødvendig med en skriftlig forespørsel til Lilly for å sikre at personvernregler blir fulgt.

2018 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2018 HCP/HCO Metodenotat


2017 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2017 HCP/HCO Metodenotat


 
2016 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2016 HCP/HCO Metodenotat 

 

 

For å se Lillys verdioverføringer i Europa, klikk her.

 

 

Offentliggjøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonell og helseorganisasjoner som Lilly samhandler med, i samsvar med bestemmelser i gjeldende norsk bransjeregleverk og i samsvar med norsk lov og Personvernforordningen (GDPR). Individuelle mottakere av verdioverføringer som er inkludert i rapporten har gitt sitt samtykke til Lilly før offentliggjøring av personopplysningene.

Dette samtykket innebærer ikke tillatelse for andre som finner informasjon via vår webside, eller via annen nasjonal plattform, til å foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell. For å få en god forståelse av informasjonen som publiseres anbefaler vi å lese metodenotatet som beskriver formål og innhold av de rapporterte verdioverføringene

 

PP-MG-NO-0083/11.2019