FOR

helsepersonell

I Lilly mener vi at verdiskapning for pasienten handler om samarbeid med omverdenen. Uansett om det skjer gjennom større forskningsprosjekter med profilerte vitenskapelige institutt eller mindre kliniske forsøk, øker sjansen for å finne nye svar.

En del av dette arbeidet er å gi helsepersonell muligheten til å utveksle erfaringer og spre ny kunnskap. Dette gjør vi f.eks. via Lilly Academy og andre webtjenester for helsepersonell. Vi håper du får bruk for disse tjenestene.