Kontakt

Eli Lilly Norge AS

Besøksadresse: 
Innspurten 15, 0663 Oslo

Postadresse: 
Postboks 6090 Etterstad, 0601 Oslo 

Telefon: 22881800 
Faks: 22881850 
E-post: kundeservice@lilly.com

Medisinsk Informasjon

Kontakt Medisinsk Informasjon

Lilly Ethics & Compliance

RAPPORTERE BRUDD PÅ ETISKE RETNINGSLINJER / BEKYMRINGSMELDING: Hvis du mener at Lilly gjennom sin forretningsførsel ikke har møtt gjeldende regler og forskrifter, eller handlet på tvers av våre egne verdier, ønsker vi at du rapporterer dette ved å ringe «Lilly Ethics and Compliance Global Hotline» på telefonnummer 800-15654 eller melder via www.lillyethics.ethicspoint.com. Vær oppmerksom på at dersom du rapporterer fra land utenfor USA, vil du bli få instruksjoner for hvordan sende inn en rapport i samsvar med lokal prosess.