Kontakt

Eli Lilly Norge AS

Postadresse: 
Postboks 6090 Etterstad,
0601 Oslo 

Besøksadresse: 
Grenseveien 99, 
0663 Oslo

Telefon: 22881800 
Faks: 22881850 
E-post: kundeservice@lilly.com

Medisinsk Informasjon