Eli Lilly og Company

Forener omsorg med oppdagelser

for å gjøre livet bedre for mennesker over hele verden

Eli Lilly og Company har vært i bransjen i nesten 140 år. Det globale, forskningsbaserte selskapet ble stiftet i mai 1876 av oberst Eli Lilly i Indianapolis, Indiana, i Midtvesten i USA. Som 38 år gammel farmasøytisk kjemiker og veteran fra den amerikanske borgerkrigen, ble oberst Lilly frustrert av de dårlig fremstilte, ofte ineffektive legemidler som var tilgjengelige. Dette gjorde at han forpliktet seg overfor seg selv og samfunnet:

  • Han ville grunnlegge et selskap som produserte farmasøytiske produkter av høyest mulig kvalitet.
  • Hans selskap skulle bare utvikle legemidler for utlevering etter resept fra leger heller enn fra omreisende selgere.
  • Lillys legemidler skulle være basert på den beste tilgjengelige kunnskap.

Selv om virksomheten hans blomstret var oberst Lilly ikke fornøyd med de tradisjonelle metodene for testing av kvaliteten på sine produkter.  For å ta i bruk og forbedre de nyeste teknikkene for kvalitetsvurderinger ansatte han i 1886 en ung kjemiker på fulltid som forsker. Sammen la de grunnlaget for Lillys tradisjon: en dedikasjon som først konsentrerte seg om kvaliteten på eksisterende produkter og senere ble utvidet til å omfatte oppdagelsen og utviklingen av nye og bedre legemidler.


Navnet Lilly er et løfte. Den røde skriften, en videreføring av vår grunnleggers signatur, er et tegn på vår stolte fortid og vår spennende fremtid. Vårt løfte er enkelt: Lilly forener omsorg med medisinske oppdagelser for å gjøre livet bedre for mennesker over hele verden.