Kontakt oss

Eli Lilly Norge AS,
Innspurten 15,
Postboks 6090 Etterstad,
0601 Oslo

Covid-19

Lilly fortsetter å overvåke Covid-19-pandemien globalt, og oppdaterer kontinuerlig informasjonen på selskapets nettsted www.lilly.com.

Bivirkninger og produktklager

Rapporteringsskjema for bivirkninger og informasjon finner du på det Statens legemiddelverkets nettsted https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet. Du kan også rapportere bivirkninger og produktklager til Lilly via vår medisinske informasjon på telefon +47 22 88 18 00 eller e-post scan_medinfo@lilly.com.

Ikke bruk dette nettstedet til å melde bivirkninger eller produktklager.

Medisinsk informasjon

Hvis du har noen spørsmål angående Lilly produkter- kontakt Medisinsk Informasjon på telefon +47 22 88 18 00 (kontortid) eller e-post scan_medinfo@lilly.com

Rapporterer et etisk mislighetsforhold

Hvis du mener at Lilly gjennom sin forretningsførsel ikke har møtt gjeldende regler og forskrifter, eller handlet på tvers av våre egne verdier, ønsker vi at du rapporterer dette på websiden «Lilly Ethics and Compliance Global Hotline»

Presse

Hvis du er journalist, kan du kontakte våres Northern Europe press office på telefon +44 20 3162 0046 eller e-mail UKpublicaffairs@lilly.com

Jobbmuligheter

Angående karrieremuligheter kan du besøke våres side om karriereinformasjon.

Kvinne, som snakker med en mann forran kameraet.

Karriere

Les mer