Kontakt oss

Eli Lilly Norge AS,
Innspurten 15,
Postboks 6090 Etterstad,
0601 Oslo

Bivirkninger og produktklager

Rapporteringsskjema for bivirkninger og informasjon finner du på det Statens legemiddelverkets nettsted https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet. Du kan også rapportere bivirkninger og produktklager til Lilly via vår medisinske informasjon på telefon +47 22 88 18 00 eller e-post scan_medinfo@lilly.com.

Ikke bruk dette nettstedet til å melde bivirkninger eller produktklager.

Medisinsk informasjon

Hvis du har noen spørsmål angående Lilly produkter- kontakt Medisinsk Informasjon på telefon +47 22 88 18 00 (kontortid) eller e-post scan_medinfo@lilly.com

Rapportere om en etisk overtredelse eller bekymring


Hvis du mener at vi i virksomheten vår ikke har overholdt forskrifter, eller at vi ikke følger egne verdier, ber vi deg kontakte Lillys kontakttjeneste for etikk og samsvar via
dette nettstedet. Du finner oppdaterte lokale telefonnumre for de fleste land, der det er tilgjengelig, og du vil få informasjon om hvordan du sender inn en rapport i henhold til lokale retningslinjer. Du kan også sende oss en e-post direkte.

Presse

Hvis du er journalist, kan du kontakte våres Northern Europe press office på telefon +44 20 3162 0046 eller e-mail UKpublicaffairs@lilly.com

Jobbmuligheter

Angående karrieremuligheter kan du besøke våres side om karriereinformasjon.

Kvinne, som snakker med en mann forran kameraet.

Karriere

Les mer

PP-MG-NO-0136 06.2022