HOLD AV DATOEN 1. februar 2023

Lilly er stolte av å meddele at vi i 2023 arrangerer Diabetes360 for aller første gang.

Diabetes360 vil være en møteplass for deg som er spesielt interessert diabetes. Vi kan love et variert program med innhold fra nasjonale og internasjonale eksperter. Det vil være mulig å delta både fysisk og digitalt.

Dato: Onsdag 1. februar 2023
Klokkeslett: 17:00-20:00
Sted:
Nationaltheatret konferansesenter, Oslo

PP-LD-NO-0338 11.2022


Samarbeidsregler
Vi gjør deg oppmerksom på at det er leger, farmasøyter, sykepleiere samt studenter i disse fag, som kan delta på dette arrangementet. Legemiddelforskriften § 13-9 åpner for at flere faggrupper «annet helsepersonell» som f.eks. apotekteknikere, psykologer, fysioterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer osv. som er helsepersonell etter helsepersonelloven, kan delta på tverrfaglige reklamemøte forutsatt at Helsepersonell etter legemiddelforskriften § 13-1 deltar og at arbeidsgiver anser det som faglig nødvendig. Dette arrangementet arrangeres i samsvar med Legemiddelindustriens Bransjeregler og til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, samt i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustri-foreningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter, som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet, og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom legemiddelindustrien og helsepersonell. Lilly dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorarer, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangementet etter gjeldende takster. Ved å melde deg på dette arrangementet erklærer du at reglene som gjelder ved din arbeidsplass er fulgt, at tillatelse til deltakelse er innhentet fra din arbeidsgiver og at du er kjent med hvordan dine personopplysninger behandles i tråd med informasjon under.

Behandling av personopplysninger
Ditt personvern er viktig for oss. Med denne erklæringen ønsker vi i Eli Lilly Norge («Lilly» eller «vi») å forklare hvilke av dine personopplysninger vi kan behandle, hvordan vi beskytter dem og hvilke retter og valg du har i forbindelse med det. Med behandling av personopplysninger menes det for eksempel å innsamle, registrere, strukturere, lagre, endre, hente, bruke, dele eller gjøre tilgjengelig på andre måter, kombinere, begrense, slette osv.

Informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker det
Dine personopplysninger som navn og kontaktinformasjon vil behandles av Eli Lilly Norge og eventuelt tredje parter som opptrer på Lillys vegne, til følgende formål:

å administrere møter
å administrere våre forretningsprosesser
å analysere data knyttet til våre aktiviteter
å tilfredsstille rettslige forpliktelser inkludert arkiveringsformål

Behandlingen til disse formålene er basert på vår berettiget interesse. Til formål av dataanalyse kanpersonopplysningene kombineres med informasjon som vi tidligere fikk fra deg eller som vi hadde registrert i vår kundedatabase basert på tidligere aktiviteter. Du har rett til å ikke dele dine personopplysninger med oss, men da kan det være umulig for oss å gi deg tilgang til våre tjenester, produkter eller aktiviteter. Dersom du som forsørger eller helsepersonell rapporterer inn en bivirkning eller en produktklage, anbefaler Lilly at du informerer pasienten om dette.

Grunner til at vi deler informasjonen din
Til formål som er i samsvar med denne erklæringen kan vi dele dine personopplysninger med Lillys ansatte, filialer i andre land eller tredjeparter som hjelper oss i våre aktiviteter. Disse tredjepartene er pålagt å beskytte informasjonen og kun bruke den som angitt av oss (når de opptrer på vegne av oss) eller som pålagt i lovgivning. Vi kan også dele dine personopplysninger med myndigheter ved en offisiell forespørsel og i samsvar med lover og regler.

Hvor vi overfører og behandler personopplysninger
Lilly kan overføre dine personopplysninger til andre Lilly-tilknyttede selskaper over hele verden, som da kan overføre de videre til andre filialer eller tredjeparter. Noen av Lillys tilknyttede selskaper eller tredjeparter kan befinne seg i land som ikke sikrer samme databeskyttelsesnivå. Likevel er de pålagt å behandle personopplysninger på en måte som er i overensstemmelse med denne erklæringen. For å få ytterligere opplysninger om grunnlaget for overføringer og sikkerhetstiltak som Lilly har for grenseoverskridende overføringer av personopplysninger, vennligst kontakt oss på
privacy@lilly.com eller besøk https://www.lilly.com/privacy.

Vi kan også ha behov å dele dine personopplysninger med tredjeparter i forbindelse med salg eller annen type overføring av vår forretning eller deler av den. I så fall vi vi pålegge disse tredjepartene å behandle dine personopplysninger i overensstemmelse med denne erklæringen.

Hvor lenge vi oppbevarer dine opplysninger
Dine personopplysninger vil bli lagret i en tidsperiode som trengs for å oppfylle legitime og lovlige forretningsformål i samsvar med Lillys oppbevaringspolitikk og gjeldende lover og forskrifter.

Hvordan vi sikrer informasjonen din
Vi bruker fysiske, elektroniske tiltak og prosedyrebeskyttelser for å beskytte informasjon vi behandler og vedlikeholder. Vi begrenser tilgang til dine opplysninger, slik at det er kun de ansatte og tredjeparter som må bruke dine opplysninger til formålene opplistet øverst i denne erklæringen, har tilgang til det. Selv om vi forsøker å beskytte informasjonen vi behandler og vedlikeholder, kan ingen sikkerhetssystem forhindre alle mulige sikkerhetsbrudd.

Dine rettigheter
Ved bekreftelse av din identitet og i tråd med lovgivning har du rett til å be om:

innsyn i hvordan dine personopplysninger blir brukt og med hvem denne informasjonen blir delt med
å se og få en kopi av de personopplysningene vi har om deg
å korrigere, å begrense behandling eller/og å slette dine personopplysninger
å overføre dine opplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt, maskinlesbart og kompatibelt format til en annen behandlingsansvarlig.

Protestere til behandling av dine personopplysninger.
Det kan være begrensninger på vår evne til å innfri din forespørsel. For å benytte noen av de rettene vennligst henvend til
datarights@lilly.com.

Hvordan du tar kontakt med oss
For spørsmål om denne erklæringen vennligst kontakt oss på Eli Lilly Norge AS, Innspurten 15, Postboks 6090, Etterstad 0601 Oslo eller på e-post:
privacy@lilly.com.

For mer informasjon om Lillys tilnærming til personvern, vennligst sjekk personvernerklæring på www.lilly.no.

Slik sender du en klage
Hvis du ønsker å klage på hvordan vi har håndtert dine personopplysninger, kan du kontakte vår personvernombud på
privacy@lilly.com, som vil undersøke saken. Hvis du ikke er fornøyd med vårt svar eller tror at vi behandler dine personopplysninger i strid med loven, kan du registrere en klage hos Datatilsynet.

INT-MG-NO-0011