Mangfold og inkludering

Vi omfavner og dyrker forskjellene våre.

Vi trenger de mest innovative ideene for å løse noen av de vanskeligste medisinske utfordringene. Derfor er vi opptatt av å skape og opprettholde et åpent, inkluderende og mangfoldig miljø der alle føler seg verdsatt, respektert og hørt. Vi kan inspirere hverandre til å tenke annerledes, lage ideer og levere innovative helsevitenskapelige løsninger, ved å dele et bredt spekter av perspektiver, erfaringer og evner.

Vår innsats for å sikre et mangfoldig og inkluderende miljø for våre medarbeidere er verdensomspennende. Å omfavne forskjeller betyr for oss å forstå, respektere og sette pris på forskjeller med hensyn til f.eks. etnisitet, farge, religion, kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet, avstamning, spesielle behov og andre minoriteter.