Etikk og samsvar

Hos Lilly jobber vi for å vinne og beholde tilliten til kundene våre ved å være etiske og ansvarlige i alt vi gjør, hver eneste dag. Vi har høye standarder for produktene, aktivitetene og resultatene våre, og vi bryr oss om og respekterer de som berøres av vårt arbeid.

Som en del av vår forpliktelse til disse verdiene har vi utviklet og forbedrer kontinuerlig vårt program for etikk og samsvar. Dette programmet, som er utformet for å fremme etisk atferd og skape en kultur basert på integritet, omfatter egne arbeidsgrupper for global antikorrupsjon, bioetikk og personvern. Vi krever at våre ansatte fullfører årlig opplæring i etisk forretningsskikk, og vi har systemer for å oppdage brudd på lover, forskrifter og selskapets retningslinjer. Uavhengig av hvor vi opererer i verden, jobber vi for å opprettholde høye standarder for produkter, etisk atferd og resultater.

Vårt globale program for etikk og samsvar støtter dette arbeidet og er utformet for å oppfylle alle eksterne krav, inkludert retningslinjer utstedt av International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America og European Federation of Pharmaceutical Industry Associations.

Kommunikasjon
Vi fremmer åpen kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen. Våre ansatte forstår at de plikter å varsle når de har spørsmål eller bekymringer om mulige overtredelser eller uetisk atferd som kan skade Lilly eller kundene våre. Lederne våre forventes å støtte og fremme denne åpne kommunikasjonen. Ansatte kan rapportere bekymringer til ledelsen og til personalavdelingen, avdelingen for etikk og samsvar eller den juridiske avdelingen. Lillys kontakttjeneste for etikk og samsvar er døgnkontinuerlig åpen på Internett for ansatte og publikum globalt, underlagt lokal lovgivning, eller via e-post. På dette nettstedet vises også oppdaterte lokale telefonnumre for de fleste land, der dette er tilgjengelig. Det finnes også oversettelsestjenester, om nødvendig, og rapportering kan gjøres anonymt.

Finn ut mer på Lilly.com

Rapportere om en etisk overtredelse eller bekymring
Hvis du mener at vi i virksomheten vår ikke har overholdt forskrifter, eller at vi ikke følger egne verdier, ber vi deg kontakte Lillys kontakttjeneste for etikk og samsvar via dette nettstedet. Du finner oppdaterte lokale telefonnumre for de fleste land, der det er tilgjengelig, og du vil få informasjon om hvordan du sender inn en rapport i henhold til lokale retningslinjer. Du kan også sende oss en e-post direkte.

Samarbeid og verdioverføringer

Vi tror at samarbeid med andre som har samme mål som oss kan hjelpe å ytterligere forbedre livene til mennesker som er rammet av sykdom. Derfor inngår vi samarbeidsavtaler med helseorganisasjoner, helsepersonell og pasient- og brukerorganisasjoner, slik at vi kan dra nytte av hverandres kunnskap og erfaring.

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Code of Practice samt Legemiddelindustrien (LMI) i Norge krever at alle medlemsbedrifter offentliggjør verdioverføringer foretatt til helsepersonell, helseorganisasjoner og pasient- og brukerorganisasjoner.

Offentliggjøring av personopplysninger om det enkelte helsepersonell gjøres i samsvar med personvernregler.

Mens individuell offentliggjøring av verdioverføringene til helsepersonell foretatt før 1.juni, 2020 var basert på samtykke fra mottakeren, vil opplysningene angående verdioverføringer knyttet til aktiviteter fra og med 1.juni, 2020, i utgangspunktet offentliggjøres med hjemmel i berettiget interesse.

Opplysninger som offentliggjøres vil være mottakers navn, arbeidsgiver, samt året for verdioverføringen, ytelsens natur og verdien på overføringen som mottas fra Lilly. Personnummer eller helsepersonellnummer publiseres ikke. Offentliggjøring vil finne sted på Lillys nettsider, samt gjennom en felles gateway driftet at den lokale foreningen for legemiddelselskaper.

Offentliggjøring av opplysningene ivaretar en rekke allmenne hensyn, herunder pasienter, helsetjenesten, industrien og helsepersonell gjennom å:

  • sikre det offentliges tillit til helsepersonells integritet og uavhengighet

  • sikre folkehelsen gjennom å belyse helsepersonells ansvar for avgjørelser som påvirker pasienters behandlingsløp

  • vise dedikasjon til løpende videreutdanning og oppdatering av helsepersonell som igjen sikrer bedre ivaretakelse av pasienter.

Legemiddelindustriforeningens (LMI) hjemmeside finnes det mer informasjon om bransjens regelverk og etiske retningslinjer vedrørende åpen rapportering av verdioverføringer.

2020 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2020 HCP/HCO Metodenotat

2019 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2019 HCP/HCO Metodenotat

2018 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2018 HCP/HCO Metodenotat

2017 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2017 HCP/HCO Metodenotat

For å se Lillys samarbeidsprosjekter og verdioverføringer til pasient- og brukerorganisasjoner, klikk her.

For å se Lillys verdioverføringer i Europa, klikk her.

Offentliggjøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonell og helseorganisasjoner som Lilly samhandler med, i samsvar med bestemmelser i gjeldende norsk bransjeregleverk og i samsvar med norsk lov og Personvernforordningen (GDPR). Individuelle mottakere av verdioverføringer som er inkludert i rapporten har gitt sitt samtykke til Lilly før offentliggjøring av personopplysningene.

Dette samtykket innebærer ikke tillatelse for andre som finner informasjon via vår webside, eller via annen nasjonal plattform, til å foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell. For å få en god forståelse av informasjonen som publiseres anbefaler vi å lese metodenotatet som beskriver formål og innhold av de rapporterte verdioverføringene.

PP-MG-NO-0119 November 2021