Etikk og compliance

Hos Lilly er vi opptatt av å opprettholde de høyeste etiske standardene i vår virksomhet i hele verden. Lillys kjerneverdier om integrity, excellence og respect for people danner grunnlag for vårt globale rammeverk for etikk og compliance som viser oss veien i alt vi gjør i dag og som hjelper å oppfylle alle eksterne krav, inkludert bransjeregler og myndighetskrav.

The Red Book, vår etiske kode, er en prinsipperklæring som inneholder retningslinjene for våre aktiviteter og forankrer 11 hovedområder innen våre verdier integrity, excellence og respect for people. Våre globale standarder, prosedyrer og veiledninger følger vår etiske kode, og vi holder alle våre ansatte ansvarlige for å ta beslutninger med integritet, slik at vi kan tjene og opprettholde tilliten til menneskene vi hjelper.

Samarbeid og verdioverføringer

Vi tror at samarbeid med andre som har samme mål som oss kan hjelpe å ytterligere forbedre livene til mennesker som er rammet av sykdom. Derfor inngår vi samarbeidsavtaler med helseorganisasjoner, helsepersonell og pasient- og brukerorganisasjoner, slik at vi kan dra nytte av hverandres kunnskap og erfaring.

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Code of Practice samt Legemiddelindustrien (LMI) i Norge krever at alle medlemsbedrifter offentliggjør verdioverføringer foretatt til helsepersonell, helseorganisasjoner og pasient- og brukerorganisasjoner.

Offentliggjøring av personopplysninger om det enkelte helsepersonell gjøres i samsvar med personvernregler.

Mens individuell offentliggjøring av verdioverføringene til helsepersonell foretatt før 1.juni, 2020 var basert på samtykke fra mottakeren, vil opplysningene angående verdioverføringer knyttet til aktiviteter fra og med 1.juni, 2020, i utgangspunktet offentliggjøres med hjemmel i berettiget interesse.

Opplysninger som offentliggjøres vil være mottakers navn, arbeidsgiver, samt året for verdioverføringen, ytelsens natur og verdien på overføringen som mottas fra Lilly. Personnummer eller helsepersonellnummer publiseres ikke. Offentliggjøring vil finne sted på Lillys nettsider, samt gjennom en felles gateway driftet at den lokale foreningen for legemiddelselskaper.

Offentliggjøring av opplysningene ivaretar en rekke allmenne hensyn, herunder pasienter, helsetjenesten, industrien og helsepersonell gjennom å:

  • sikre det offentliges tillit til helsepersonells integritet og uavhengighet

  • sikre folkehelsen gjennom å belyse helsepersonells ansvar for avgjørelser som påvirker pasienters behandlingsløp

  • vise dedikasjon til løpende videreutdanning og oppdatering av helsepersonell som igjen sikrer bedre ivaretakelse av pasienter.

På Legemiddelindustriforeningens (LMIs) hjemmeside finnes det mer informasjon om bransjens regelverk og etiske retningslinjer vedrørende åpen rapportering av verdioverføringer.

2020 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2020 HCP/HCO Metodenotat

2019 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2019 HCP/HCO Metodenotat

2018 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2018 HCP/HCO Metodenotat

2017 HCP/HCO Verdioverføringsrapport

2017 HCP/HCO Metodenotat

For å se Lillys samarbeidsprosjekter og verdioverføringer til pasient- og brukerorganisasjoner, klikk her.

For å se Lillys verdioverføringer i Europa, klikk her.

Offentliggjøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonell og helseorganisasjoner som Lilly samhandler med, i samsvar med bestemmelser i gjeldende norsk bransjeregleverk og i samsvar med norsk lov og Personvernforordningen (GDPR). Individuelle mottakere av verdioverføringer som er inkludert i rapporten har gitt sitt samtykke til Lilly før offentliggjøring av personopplysningene.

Dette samtykket innebærer ikke tillatelse for andre som finner informasjon via vår webside, eller via annen nasjonal plattform, til å foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell. For å få en god forståelse av informasjonen som publiseres anbefaler vi å lese metodenotatet som beskriver formål og innhold av de rapporterte verdioverføringene.