Samarbeidsavtaler

Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har utarbeidet retningslinjer for samarbeide mellom pasientforeninger og legemiddelfirmaer. LMI og FFO ønsker med disse retningslinjene å bidra til full åpenhet om alt samarbeid mellom pasientorganisasjoner og legemiddelfirmaer. Faglige og interessepolitiske aktiviteter skal alltid være hensikten med samarbeidet. Retningslinjene har også til hensikt å styrke og regulere partenes arbeid med å bedre behandlingstilbudet til kronisk syke og funksjonshemmede, gjennom er et godt, rasjonelt og faglig samarbeid. Retningslinjene kan leses her.

Se nettsiden http://www.lilly-europe.eu/responsibility/support-to-european-patient-organisations.aspx for en oversikt over pasientforeninger Lilly samarbeider med samt størrelsen på den økonomiske støtten som er gitt. Dette er informasjon som offentliggjøres hvert år.

Økonomisk støtte gis uten betingelser fra Lillys side og kan ikke brukes til andre formål enn avtalt uten skriftlig samtykke fra Lilly. Søknader om økonomisk støtte behandles av Eli Lilly AS Grant Committee.Sist oppdatert: 21.08.2013
 1. Brazil
 2. Canada
 3. Italy
 4. France
 5. Ireland
 6. Argentina
 7. Norway
 8. Australia
 9. Singapore
 10. Turkey
 11. China
 12. Belgium
 13. Germany
 14. Spain
 15. Netherlands
 16. Denmark
 17. Philippines
 18. Finland
 19. Sweden
 20. Korea
 21. Japan
 22. Switzerland
 23. Russia
 24. South
 25. Estonia
 26. Mexico
 27. India
 28. United Kingdom
 29. Austria
 30. Hungary
 31. Taiwan